Rules of conduct

Welcome to the Water Park

In order for everyone to have as pleasant a stay as possible here at the Water Park, we want you to read and follow these rules.

 • Visa hänsyn. Respektera andra gäster och personal.
 • Allt bad sker under eget ansvar. Lämna därför aldrig barn utan uppsikt. Lärare/målsmän/föräldrar ansvarar för eleverna/barnen i badet, samt ser till att reglerna följs under besöket.
 • Barn som vill bada utan målsmans närvaro ska ha fyllt 13 år och vara simkunniga enligt Svenska livräddningssällskapets rekommendationer. Barn under 13 år samt ej simkunniga under 18 år måste ha en simkunnig vuxen (över 18 år) med sig. Målsmans ansvar gäller.
 • Förbjudet att stå, gå eller stanna i rutschkanorna.
 • Endast en person åt gången i alla kanor förutom Vattenfallet och Åbyälven.
 • Spring inte i badet eller i omklädningsrum. Halkrisk!
 • Alcoholic beverages and your own lunch bag is not allowed inside the Water Park. All alcoholic beverages will be confiscated.
 • På grund av hygieniska skäl är det förbjudet att bada i och bära underkläder innanför badkläderna.
 • Av integritetsskäl råder fotoförbud.
 • Av säkerhetsskäl är cykloper med härdat glas förbjudet.
 • Personalen kan avvisa och stänga av gäst som missköter sig på anläggningen.
 • När någon minderårig blir avvisad pga. misskötsel och dåligt beteende blir påföljden att nästa badtillfälle måste genomföras med badande målsman.
 • För värdesaker och personliga tillhörigheter ansvaras ej.
 • Till skåpen använder man eget hänglås, hänglås finns att köpa i receptionen.
 • Följ de anvisningar och säkerhetsföreskrifter som finns i övrigt.

Thank you for respecting our rules of conduct. We hope you will have a really nice visit with us!