One of Sweden's best campsites 2021

Pite Havsbad is one of the best campsites in Sweden this year according to Expressen

Se to full list here.

All news

Share page

Facebook
Twitter
LinkedIn

information

Tropical Water Park

11/2-2023
Mellan 18:00-19:00 är abonnerat och stängt för allmänheten.