Ordningsregler

Välkommen till Pite Havsbad Camping, vi hoppas du skall få det trevligt och skönt här.

Följande ordningsregler är tillkomna för Din och de andra camparnas trevnad. Ordningsreglerna är framtagna i samarbete med de nordiska campingorganisationerna.

För dig med campingplats

 1. Anmäl dig i receptionen genast vid ankomsten. Grupper anmäls av gruppledaren. Meddela direkt vid anmälan om Du har med dig extra tält, båt etc.
 2. Tillfälliga besökande ombedes parkera sitt fordon på parkeringsplatsen utanför området. Avgift tas ut av tillfälliga besökande.
 3. Avgifter: Se separat prislista.
 4. Campingvärden och övrig personal är ansvarig för lugn och ordning, och hjälper till om det uppstår problem.
 5. All tältutrustning av normal typ och storlek får användas. Däremot är det inte tillåtet att sätta upp s.k. tälthus av permanent karaktär. Husvagnar ska vara inregistrerade till användning till motordrivet fordon.
 6. Egna fasta anordningar vid tält eller husvagn, såsom staket och skyddsvallar är inte tillåtna. Fråga om Du är tveksam om vad Du har rätt att göra. Tillse att gasol och elutrustning är provad och godkänd enligt gällande bestämmelser.
 7. Stör inte lugnet på campingplatsen med motordrivet fordon mer än absolut nödvändigt. Kör i gånghastighet och så korta sträckor som möjligt.
 8. En generell regel på campingplatser är att visa hänsyn. Störande uppträdande är inte tillåtet. Mellan 23:00 och 07:00 ska det vara tyst på campingplatsen.
 9. Hjälp barnen att hitta platser som är lämpliga för lek och bollspel. På de flesta platser finns speciella lekplatser och bollplaner iordningställda. Att kasta eller sparka boll bland tälten och husvagnarna kan inte accepteras.
 10. Hundägare ombedes visa största möjliga hänsyn mot övriga gäster. Håll hunden i kort koppel och rasta den på anvisad plats eller utanför området. Använd hundtoaletter.
 11. Försäljning vid och inom campingplatsen får bara förekomma med föreståndarens tillstånd.
 12. Hjälp oss att hålla campingplatsen ren och skräpfri. Använd sophållarna som finns inom området.
 13. Lämna de gemensamma utrymmena (toaletter, tvätt- och duschrum, kök och disk) i samma skick som Du själv önskar finna dem.
 14. Biltvätt får endast ske på anvisad plats.
 15. Avresa. Om inte annat avtalats med receptionen så ska campingtomten vara utrymd och städad före kl. 11:00 på avresedagen. Detta med hänsyn till nya gäster. Vi är tacksamma för besked om avresedagen i god tid, särskilt under högsäsong.
 16. Campingvärden eller personalen ansvarar inte för skador på eller förlust campinggästernas ägodelar. Den som skadar byggnader, material eller andra campares ägodelar kan göras ersättningsskyldig enligt gällande regler.

För stuggäster

 1. Alla våra stugor hyrs i självhushåll. Så vi ber er kontakta receptionen omgående om någonting gällande städning, elektronik, vatten eller funktion inte är till belåtelse eller ur funktion. Vi vill naturligtvis åtgärda eventuella problem så snart som möjligt. 
 2. Förbrukningsartiklar såsom toalettpapper, disk och skummedel tar ni som gäst med er själva. Detta finns även att köpa i vår sommarbutik.
 3. Sopor skall sorteras och slängas i någon av återvinningsstationerna på området.
 4. Utcheckning sker innan 11.00 på avresedagen. Vid sen utcheckning debiteras ett dygn extra då detta kan komma att påverka kommande gäst eller vår möjlighet att inspektera stugan i tid.
 5. Stugans inventarier får ej användas utomhus.
 6. Eventuell musikutrustning får ej användas efter 23.00 eller så att det stör andra. Vänligen visa hänsyn till era grannar som på Pite Havsbad i många fall kan vara barnfamiljer.
 7. Rökning är tillåten på stugans altan men vi ber er respektera andra boendegäster i närliggande stugor. Cigarettfimpar och snus får EJ kastas på marken.
 8. Hundar får ej tas med till stranden. 
 9. Hundar skall alltid vara kopplade på området, oavsett storlek.
 10. Rastning får göras i skogen bakom utomhuslekparken. Plocka alltid upp efter er hund.
 11. Egen eldriven utrustning som exempelvis elsparkcyklar eller hoverboards får ej färdas i höga hastigheter på området. Om vi bedömer att det finns en fara för andra gäster så kan dessa komma att beslagtas. 
 12. Stugorna skall städas innan avresa.  Boka avresestäd om ni önskar en mer lättsam utcheckning. Avresestäd kan bokas senast 1 dag innan avresa.
 13. Vid ovarsam åverkan på inventarier så kan avgifter tillkomma för att täcka skadorna. 

information

Äventyrsbadet

11/2-2023
Mellan 18:00-19:00 är abonnerat och stängt för allmänheten.