Ordningsregler

Välkommen till Äventyrsbadet

För att alla ska få en så trevlig vistelse som möjligt här på Äventyrsbadet vill vi att ni läser och tar till er dessa regler.

  • Lärare/målsmän/föräldraransvarar för eleverna/barnen i badet, samt ser till att reglerna följs under besöket

  • Allt bad respektive åkattraktion sker på egen risk

  • Förbjudet att stå, gå eller stanna i rutschkanorna

  • Endast en person åt gången i alla kanor förutom Vattenfallet och Åbyälven

  • Alkoholhaltiga drycker samt egen matsäck får ej medföras i lokalen. Alla medhavda alkoholhaltiga drycker kommer att beslagtas.

  • På grund av hygieniska skäl är det förbjudet att bada i och bära underkläder innanför badkläderna

  • Av integritetsskäl råder fotoförbud

  • Av säkerhetsskäl är cykloper med härdat glas förbjudet

Tack för att ni respekterar detta och så hoppas vi att ni får ett riktigt trevligt besök hos oss!