Ordningsregler

Välkommen till Äventyrsbadet

För att alla ska få en så trevlig vistelse som möjligt här på Äventyrsbadet vill vi att ni läser och tar till er dessa regler.

 • Visa hänsyn. Respektera andra gäster och personal.
 • Allt bad sker under eget ansvar. Lämna därför aldrig barn utan uppsikt. Lärare/målsmän/föräldrar ansvarar för eleverna/barnen i badet, samt ser till att reglerna följs under besöket.
 • Barn som vill bada utan målsmans närvaro ska ha fyllt 13 år och vara simkunniga enligt Svenska livräddningssällskapets rekommendationer. Barn under 13 år samt ej simkunniga under 18 år måste ha en simkunnig vuxen (över 18 år) med sig. Målsmans ansvar gäller.
 • Förbjudet att stå, gå eller stanna i rutschkanorna.
 • Endast en person åt gången i alla kanor förutom Vattenfallet och Åbyälven.
 • Spring inte i badet eller i omklädningsrum. Halkrisk!
 • Alkoholhaltiga drycker samt egen matsäck får ej medföras i lokalen. Alla medhavda alkoholhaltiga drycker kommer att beslagtas.
 • På grund av hygieniska skäl är det förbjudet att bada i och bära underkläder innanför badkläderna.
 • Av integritetsskäl råder fotoförbud.
 • Av säkerhetsskäl är cykloper med härdat glas förbjudet.
 • Personalen kan avvisa och stänga av gäst som missköter sig på anläggningen.
 • När någon minderårig blir avvisad pga. misskötsel och dåligt beteende blir påföljden att nästa badtillfälle måste genomföras med badande målsman.
 • För värdesaker och personliga tillhörigheter ansvaras ej.
 • Till skåpen använder man eget hänglås, hänglås finns att köpa i receptionen.
 • Följ de anvisningar och säkerhetsföreskrifter som finns i övrigt.

Tack för att ni respekterar detta och så hoppas vi att ni får ett riktigt trevligt besök hos oss!

information

Äventyrsbadet

11/2-2023
Mellan 18:00-19:00 är abonnerat och stängt för allmänheten.